Немски език за медицински лица

лекари, стоматолози, фармацевти, медицински сестри

Landing Page 2

Какво ниво на немски език трябва да имам, за да мога да работя като лекар, зъболекар, фармацевт или медицинска сестра в немскоговоряща страна?

Ако искате да работите като лекар, или желаете да упражнявате друга професия в сферта на медицината или фармацията, трябва да притежавате езикови умения на съответното ниво според общата европейска рамка, за които да можете да представите документ на съответните лицензирани институции, в чиято провинция желаете да работите. След разглеждане на Вашите документи, лицензираният институт решава кои Ваши сертификати ще бъдат признати и при необходимост Ви препоръчва езиково ниво. Чуждестранните лекари, зъболекари, фармацевти и медицински сестри трябва да владеят немски език най-малко на ниво В2 според общата европейска езикова рамка GER. След доказване на ниво В2 по всяка вероятност ще се наложи да издържите ниво С1, за да можете успешно да преминете към подготовка за т.нар. апробация – крайният изпит, с който Вие ще получите правоспособност като специалист в Германия от лекарската камара на съответния регион.

В Германия конкретно има недостиг на медицински персонал. С цел привичане на повече кадри от чужбина, в някои провинции се приема също и езиково ниво В1, като условие за упражняване на професията.

Как можем да Ви помогнем?

Ние Ви предлагаме онлайн курс по немски език за медицински специалисти – най-добрата дигитална платформа за международни лекари и медицински персонал, по метода blended learning. 

Това е образователна концепция, в рамките на която ще доусъвършенствате езиковите си умения и ще доразвиете медицинската терминология и начин на комуникация на немски език, чрез самостоятелна онлайн подготовка, с над хиляда дигитални упражнения, в удобно за Вас време и място, а при въпроси, имате достъп до тутор, който Ви дава разяснения.

Онлайн платформата е насочена към лекари, зъболекари, фармацевти и медицински сестри, които искат да подобрят езиковите си умения и да задълбочат познанията си по специализираната медицинска терминология по всяко време и от всяко място.

Landing Page 3
Landing Page 4

Защо да избереш нас?

Гъвкавост

Може да работите с различните модули в удобен за вас ред.

Устойчиво образование

Постигане на резултати чрез езиково обучение и онлайн задачи.

Удобно

Платформата ни е достъпна за компютър и мобилни устройства.

Бързо и без стрес

Получавате достъп до платформата до минути. Бързо и без стрес.

Clients share their experience

I could barely walk, sit or stand when I found my way into Dr. Leibovitz's clinic. I had seen some other chiropractors, but it was only in this clinic that I had gotten real help with my issues.
Landing Page 5
Sophie Grant
Dr. Leibovitz sent me for an MRI and my results showed a bulging disk and a herniated disk. The treatment I received helped solve all my back pains. I can't believe what an improvement.
Landing Page 6
James Stinger
the staff at Dr. Leibovitz is wonderful. Now I can come back to all my favorite sports activities and drag my husband to whatever jogging marathons are available locally.
Landing Page 7
Amy Winter

Имате въпроси?
Обадете ни се:

+65 (0) 3 698 558

Menü schließen